Praktijkmedewerkers

download.png

Wij zijn open voor medische gevallen!

Wij zijn open voor medische gevallen!

WIJ BLIJVEN OPEN MAAR TOT 19 JANUARI NIET VOOR COSMETISCHE VOETZORG!

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen). Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties. *Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.