Nieuwsbrief 26 -4 -2020

Beschrijving


Nieuwsbrief 26 -4 -2020

Alle medisch pedicures zijn op dit moment ingericht en voorbereid om de totale hygiëne van zowel de cliënten alsmede voor onszelf te kunnen waarborgen. Hiertoe zijn aanvullende maatregelen genomen en ingevoerd. Onze praktijkvoering is volledig hierop ingesteld aangezien wij werken conform de richtlijnen van Provoet en de RIVM die speciaal zijn ontwikkeld om infecties te voorkomen.

Echter in navolging op het landelijke beleid is dat wij alleen personen in de praktijk zullen behandelen waarvan we weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op een van de volgende vragen "ja" antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuis isolatie (quarantaine)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen "nee" is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:

 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? Als het antwoord "ja" is, kan een afspraak gemaakt worden of kan de reeds gemaakte afspraak regulier doorgaan. Als het antwoord "nee" is, overleg dan met ons.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons strikt op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach en geen handen schudden.